Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Gestelde vragen aan Vereniging Oud Hoorn

Hieronder vindt U een overzicht van de meest voorkomende vragen die aan Oud Hoorn  worden gesteld. 
Klik op een titel om het volledige antwoord te zien.

 • Wat is de achtergrond van de naam van de Jan Haringsteeg

  Vraag: Er is een steeg genoemd naar Jan Haring. Wie was dat en wat heeft hij gedaan om een steeg naar hem vernoemd te krijgen?

  Antwoord: Achtergrond van het verhaal: aan het... lees verder >>

 • Boomsoorten bij de volière

  Vraag: Hoe oud zijn de monumentale bomen op Achter de Vest bij de volière en speelplek en welke boomsoort is het?

  Antwoord: Het gaat hier om een Plataan (Platanus acerifolia),... lees verder >>

 • Waarom zijn bij sommige ramen of vensters de onderste delen voorzien van luiken en de bovenste delen niet?

  Korte geschiedenis van het venster

  Vensteropeningen van huizen dienen van oudsher voor de toetreding van lucht en licht.  Dat is hun primaire functie.

  Vensteropeningen waren... lees verder >>

 • Wie was de eerste Van Foreest die zich vestigde in Hoorn?

  Wie was de eerste Van Foreest uit de bekende Foreestenfamilie die zich vestigde in Hoorn? Jacob van Foreest of zijn zoon Jan van Foreest?

  Afbeelding: Jacob van Foreest (1556-1624),... lees verder >>

 • Wat staat er op de gedenksteen in de westelijke kademuur van de Kleine Oostbrug?

  In de kademuren van de Kleine Oostbrug zijn gedenkstenen en wapens ingemetseld. Op de aangetaste steen in de westelijke kademuur staat:

  Herbouwd door
  het Departement
  van den Waterstaat
  in den Jare 1808

  Foto: Bert van den Hoogen (augustus 2014)
 • Fout Romeins jaartal op Roode Steen 16?

  Is het jaartal in Romeinse cijfers op Roode Steen 16 (onderdeel van het Westfries Museum) fout weergegeven?
  Op het pand staat het jaartal 1790 in Romeinse cijfers. De Romeinen... lees verder >>

 • Wie is de maker van het Sint Antonius beeldje aan de Oosterkerk

  Vraag: wie heeft het beeldje van Sint Antonius gemaakt dat in de Oosterkerksteeg aan de Oosterkerk te zien is, wanneer is het geplaatst en waarvan is het gemaakt?
  Antwoord:... lees verder >>

 • Wie was Willem Back en waarom is er een flat naar hem genoemd?

  In het boek "Twee eeuwen Stadsbestuurders van Hoorn 1795-2002" door Leo Hoogeveen en Arie van Zoonen staat op pagina 470, met foto, het volgende: Willem Back was raadslid... lees verder >>

 • Wat is een knipboog?

  De gemeente wil de verloren gegane namen van straten, stegen en huizen waar mogelijk terughalen. Daartoe worden vanaf oktober 2010 op de thans anonieme... lees verder >>

 • Hoe luidt de vertaling van de Latijnse tekst boven de ingang van het Sint Pietershof aan het Dal?

  Boven de ingang staat de volgende tekst:

  Consulibus flammescit amor: nec Patribus ardor Occidit. Obsepsit flammea cura senes. Machina testatur. Firmant insignia. Tantis Praemia... lees verder >>

 • Hoe komt spreuk van Orde van de Kousenband op Statencollege?

  Aan de Rode Steen staat sinds 1632 het Statencollege, waarin nu het Westfries Museum gevestigd is. Bovenin de gevel staat het wapen van Oranje. Daar omheen een band met de... lees verder >>

 • Welke Hoornse panden bezit Hendrick de Keijzer

  Vereniging Hendrick de Keyser bezit de volgende panden in Hoorn:

  Achter de Vest 1 (de Maria- of Kruittoren) >>

  Achterstraat... lees verder >>

 • Waar is het anker gebleven, dat ooit bij het station in het plantsoen lag?

  In het boek "Toen Hoorn nog Oud-Hoorn was..." op pp. 68+69 (het boek is uitgegeven in 1980) staat een stukje over het anker. Citaat: Bezoekers van het Westfries Museum die... lees verder >>

 • Bij de ingang van de Algemene Begraafplaats aan het Keern hangen twee bordjes (zie foto) die verwijzen naar oorlogsgraven. Wat wil dat zeggen?

  Als een begraafplaats één of meerdere oorlogsgraven heeft, dan hangt er een groen bord met het opschrift "Nederlandse Oorlogsgraven" bij de ingang. Veel mensen denken bij... lees verder >>

 • Wat of wie is een boonganger?

  Sinds kort (februari 2009) hebben de fietspaden in wijkpark Risdammerhout straatnamen. Wagenpad en Karrenpad zijn wel duidelijk, maar het pad tussen de splitsing Geldelozeweg... lees verder >>

 • De beroemde vaderlandse dichter Constantijn Huygens schreef ook een lofdicht over Hoorn. Hoe luidt het gedicht?

  In de nazomer van 1624 schreef de Haagse dichter Constantijn Huygens (1596-1687) een reeks tienregelige gedichtjes die bekend zijn geworden onder de verzamelnaam... lees verder >>

 • Zijn de twee huizen naast het Claas Stapels Hofje ouder dan 1682?

  Ja, de panden zijn ouder dan het Claes Stapels Hofje, maar wel 17e eeuws.
  "Waarom de stichters van het Claas Stapels Hofje hun oog op dit gebied (Munnickenveld) lieten vallen,... lees verder >>

 • Waar in Hoorn liep de rails van de paardentram en wanneer was de tram in gebruik?

  In 1881 werd de Westfriese Tramweg Maatschappij opgericht met als eerste doel de aanleg van een tramlijn naar Enkhuizen. Men ondervond veel tegenstand en men organiseerde... lees verder >>

 • De Hoornse slag

  Als je dit zo leest denk je al gauw aan grote veldslag of zeeslag in Hoorn. Spitten in geschiedenis boeken zal je op dit vlak ook niet helpen.
  Ik ben verzamelaar van Baret-... lees verder >>

 • Wat doen die rode, groene en witte vazen op de Hoofdtoren?

  De betekenis van die 2 witte, 2 groene, 2 witte en 2 rode vazen op het torentje van de Hoofdtoren heeft te maken met de scheepvaart. De kleur rood hoort bij bakboord en de... lees verder >>

 • Door wie en wanneer is de volière aan de Pakhuisstraat gemaakt?

  Het initiatief tot het oprichten van een volière in Hoorn werd genomen door Klaas Bergsma in 1929. Hij was leraar aan een lagere school en afkomstig uit de Langedijk. Zijn... lees verder >>

 • Aan welke Heilige was het Agnietenklooster gewijd?

  Het Agnietenklooster was het eerste vrouwenklooster in Hoorn en werd gesticht in 1385. Bij de Reformatie in 1572 werd het gesloten. Het lag pal achter de Grote Kerk (waar... lees verder >>

 • Wie was Velius?

  Velius is dé kroniekschrijver van Hoorn. Hij werd geboren als Dirk Seylmaker, maar verlatiniseerde zijn naam later, zoals in zijn tijd meer wetenschappers... lees verder >>

 • Wat is een Hoornse voet?

  Voordat bij ons in 1820 het metrieke stelsel werd ingevoerd, hadden steden of gebieden ieder hun eigen maten en gewichten. Daarvan bevond zich een standaard op een open­bare... lees verder >>
 • Wat is een 'oorgat'? (in een brug)

  Deelnemers aan de bekende zomeravondwandelingen van Oud Hoorn hebben de gids waarschijnlijk wel eens horen vertellen (bij de Havenwandeling), dat in het... lees verder >>

 • Wat is 'op vlucht bouwen?'

  Eén van demerkwaardige verschijnselen in de historische architectuur van vooral de 17e eeuw en 1e helft der 18e eeuw is het vooroverhellen van vooral de voorgevels van woonhuizen.... lees verder >>

 • Is de juiste spelling Baadland of Baatland?

  Volgens het officiële besluit tot straatnaamgeving van 22 mei 1888 wordt de naam Baadland met een d gespeld (zie Oud-Hoorn... lees verder >>

 • Is een zeepaard een fabeldier en wat betekent dit dan?

  In de gevelsteen op het pand Grote Oost 102 is een "zeepaard" te zien.Gevelstenen zijn gebeeldhouwde reliëfs, oorspronkelijk... lees verder >>

 • Wat stellen de wapens voor boven de ingang v.h. St. Pietershof?

  De familiewapens bij de ingang van het Sint Pietershof aan het Dal stellen voor:

            Links: de... lees verder >>

 • Waarom staan de gevels op de Veermanskade niet haaks op de woning?

  Dit verschijnsel (van niet haaks op elkaar staan van voor -en zijgevels) heet "gerend"; met de klemtoon op de eerste lettergreep. In de mode wordt deze term ook gebruikt,... lees verder >>

 • Wat betekent de naam "Achter de Vest"

  Vest of "veste" heeft verschillende betekenissen: vestingmuur, stadswal en vestingstad. Ook als naam voor een weg over de gesloopte stadswallen is het woord veste in gebruik.... lees verder >>

 • Wie was Platte Thijs?

  Platte Thijs was een legendarische figuur die verbonden is aan de oude Oosterpoort. In het Westfries Museum herinnert nog een gevelsteen aan deze man.... lees verder >>

 • Was er ooit een Eerste Boomlaan en waar lag deze dan?

  Nee, er is geen Eenboomlaan geweest

  In 1598 werden de Drieboomlaan en Tweeboomlaan aangelegd als onderdeel van een groots plan (dat ook de Venenlaan omvatte). Deze lanen... lees verder >>

 • Wie was Bossu?

  Van 1568 tot 1648 was Nederland in oorlog met Spanje. De opstand was tegen de wettige vorst, de katholieke koning van Spanje. De Nederlandse gewesten vochten voor hun onafhankelijkheid,... lees verder >>

 • Waarom is Hoorn, zo'n welvarende VOC-stad geworden?

  Hoorn was voor de oprichting van de VOC (dus voor 1602) al een belangrijke handelsstad. Omstreeks 1250 werd de Westfriese Omringdijk gesloten. In 1320 is er sprake van een... lees verder >>

 • Waarom is grenspaal met eenhoorn verstopt achter politiebureau?

  "De banpaal staat daar goed en veilig" (zie de vraag over de betekenis van de eenhoorn in het wapen van Hoorn in deze rubriek (21-12-02)

  Een authentieke... lees verder >>

 • Waar vind ik informatie over de Grote kerk?

  Een bezoek aan de Archiefdienst Westfriese Gemeenten in het gemeentehuis (Nieuwe Steen 1) is de moeite waard. Zij hebben wellicht meer info, afbeeldingen, kranten op microfiche,... lees verder >>

 • Welke betekenis heeft de medusakop in de Boterhal?

  Medusa was één van de drie afzichtelijke Gorgonen (Griekse mythologie). Een ieder die Medusa aanschouwde, versteende onmiddellijk. De held Perseus onthoofdde haar, maar... lees verder >>

 • Bestaat er een folder/stadswandeling over gebouwen in Hoorn?

  Bij de VVV op de Veemarkt zijn 2 boekjes met stadswandelingen, die de gevraagde informatie bevatten.
  1) VOC-Stadswandeling "In de sporen van het rijke... lees verder >>

 • Welk VOC schip was groter dan de Nieuw Hoorn?

  Er zijn drie perioden te onderscheiden van grote schepen gebruikt voor de VOC. Voor 1620 bouwde men schepen tot 140 voet (39,6 m). Na 1620 werden er schepen gebouwd tot 160... lees verder >>

 • Waarom heet er een straat in Hoorn Bontekoestraat?

  In de tijd dat Bontekoe in Hoorn leefde (1587 - 1657) was Hoorn nog een kleine stad, omringd door stadswallen en grachten. Bontekoe was wel in Hoorn goed bekend, maar nog... lees verder >>

 • Wie was eigenlijk de "Graaf van Hoorn"

  De uit de vaderlandse geschiedenis bekende graaf van Hoorn, was de Nederlandse edelman Philip de Montmorency en werd waarschijnlijk in 1518 geboren als... lees verder >>

 • Wat is de betekenis van de eenhoorn in het wapen van Hoorn?

  In 1534 wordt Joris van Egmond gewijd tot bisschop van Utrecht. Hij plaatst zijn wapen tussen twee witte eenhoorns. Het zijn deze eenhoorns die ervoor zorgen, dat de stad... lees verder >>

 • Hoe is het wapen van Hoorn ontstaan?

  Het wapen van Hoorn is bevestigd door de Hoge Raad van Adel op 26 juni 1816.

  De beschrijving luidt als volgt:
  "van zilver, beladen met een hoorn van keel... lees verder >>

 • Bestaat het boek: "De Scheepsjongens van Bontekoe"

  Helaas is er nooit een engelse vertaling verschenen van De scheepsjongens van Bontekoe.

  Wel een Duitse, Zweedse en Slowaakse.

 • Waarom heet er een straat in Hoorn Pieter Floriszstraat?

  De Pieter Floriszstraat is gelegen in het Venenlaankwartier waar ook andere straten liggen die naar zeevarenden uit het verleden van Hoorn zijn genoemd, zoals de Bontekoestraat, de J.P. Coenstraat en de Schoutenstraat.


 • Wie was Pieter Florisz?

  Pieter Florisz werd ca. 1600 geboren in Monnickendam. Van 1654-1658 was hij woonachtig in Hoorn. In die tijd was hij viceadmiraal bij de Admiraliteit van het Noorderkwartier.... lees verder >>

 • Waarom werd de Oosterkerk vroeger St. Anthoniskerk genoemd?

  De vroegere benaming van de Oosterkerksteeg is Anthoniesteeg. Oorspronkelijk stond op de plaats van de Oosterkerk een houten kapel, die omstreeks 1453 werd gesticht. In 1483... lees verder >>

 • Is het waar dat Groote Noord 13 indertijd is verkocht voor 3 tulpen?

  "De drie tulpen" was een schuilkerk voor de katholieken met de ingang aan het Achterom en de gevelsteen aan de Grote Noord in een pand waar nu de Koepelkerk staat.
  Dat het... lees verder >>

 • Wie was St. Anthonis?

  Voor afbeeldingen van Sint Anthonius (St.Anthonis) kunt U de sites bezoeken met wapens van Nederlandse gemeenten: http://www.ngw.nl/o/oploo.htm.
  St.Anthonis is ook een gemeente... lees verder >>

 • Waarom heet het plein 'de Rode Steen'?

  Het plein in het centrum van Hoorn heet de Rode Steen omdat op deze plaats de terechtstellingen zijn voltrokken waarbij een heleboel bloed heeft gevloeid. Op het plein is naast het beeld van Jan Pieterszoon Coen een rode steen te zien.
 • Waar komt de naam Hoorn vandaan?

  Over het vroegste ontstaan van Hoorn is niet zoveel bekend. Waarschijnlijk verrezen de eerste bouwsels bij de monding van de Gouw, een riviertje dat uitmondde in de Zuiderzee.... lees verder >>
 • Wie waren de scheepsjongens van Bontekoe?

  Kent u het boek 'De Scheepsjongens van Bontekoe' van Johan Fabricius? Het boek speelt zich af in de tijd van de Verenigde Oost Indische Compagnie. Tientallen schepen keerden... lees verder >>

Redactie "veel gestelde vragen": Diana van den Hoogen, Hoorn