Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern te Hoorn

De begraafplaats van 1830

Voormalige Aula
Voormalige Aula

Sinds 1829 was het niet meer toegestaan lijken in de kerk te begraven en zijn overal begraafplaatsen, meestal aan de rand van de stad, opgericht. Zo ook in Hoorn waar in 1830 de begraafplaats aan het Keern in gebruik werd genomen. Een tijd lang was de ingang aan het Keern en kwam men via een bruggetje en de poort binnen.

Plattegrond 1832 met begraaflaats
Detail plattegrond Hoorn met links de begraafplaats

De begraafplaats Keern in Hoorn is nog beperkt in gebruik, sinds de officiële opening van de nieuwe begraafplaats aan de Berkhouterweg in 1969.

Graf Carbatius
Albert de Graaf bij graf Carbasius

Het onderhoud liet nog wel eens te wensen over en daarmee werd het aanzien en de belevingswaarde aangetast. Dit is meermalen uitgebreid in de raad aan de orde geweest en vandaag de dag valt er ook wat op aan te merken. Het is duidelijk dat goede en regelmatige zorg nodig is.

Beschermde status

Een manier om te zorgen dat de historische begraafplaats beschermd en onderhouden wordt, is de aanwijzing tot gemeentelijk monument. De bergplaats, in de volksmond het kapelletje, van architect Johannes van Reijendam, is in 1992 als monument aangewezen. Maar het heeft tot 2017 geduurd voordat het verzoek van John Lamers en Vereniging Oud Hoorn werd gehonoreerd en het oudste deel de beschermende status van gemeentelijk monument kreeg. Tegelijkertijd is een aantal bijzondere graven en graven van bijzondere mensen als monument aangewezen.

Oprichting stichting

De Stichting Vrienden van de begraafplaats Keern te Hoorn is in 2019 opgericht met als doel het behoud van deze historische begraafplaats, het bevorderen van de kennis over deze begraafplaats en bijdragen aan het aanzien en de beleving van deze plek als plaats van rust en bezinning.

Het is een samenwerkingsverband van Vereniging Oud Hoorn, Kerkmeijer- de Regt Stichting en Stichting Stadsherstel Hoorn. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers namens deze organisaties. In aanvang zijn de taken als volgt verdeeld: Herman Kaptein, voorzitter, Rita Lodde-Tolenaar, secretaris en Irene Laan, penningmeester. Andere bestuursleden zijn Marjan Faber-Zwart, John Lamers en Tom Versluys.

Regelmatig is er overleg met de gemeente en worden plannen en activiteiten op elkaar afgestemd.

De begraafplaats verdient het om als monument zorgvuldig bewaard te worden en een aantrekkelijke plaats te zijn voor een wandeling en rustliefhebbers.

Keern ca. 1880
Begraafplaats Keern ca. 1880

Naast het reguliere onderhoud dat door de gemeente wordt gedaan, wil de stichting zorgen voor verfraaiing en vergroting van de belevingswaarde en daarnaast aandacht schenken aan de geschiedenis van de begraafplaats en de graven.

Er is in 2020 ondanks de beperkingen hard gewerkt. Aan de zijde van het Keern is op de oude plaats een poort met een fraai hek gekomen. Daardoor is zowel van de straatzijde als op de begraafplaats zelf de aanwezigheid en de beleving van het monument aanzienlijk verbeterd. De poort is nadrukkelijk geen fysieke, maar een visuele toegang. Voor 2021 staan bankjes en verbetering van de paden op het programma/ wensenlijstje.

Geschiedschrijving

De geschiedenis van de begraafplaats en van de begravenen is het waard beschreven te worden. Daarvoor bieden de nieuwsbrief en de website van Oud Hoorn mogelijkheden. Een aantal beschrijvingen vindt u al op Beeldbank begraven op het Keern

Brug en poort Dampten
Nieuwe poort op plaats van oude ingang (2020)
Brug en poort Dampten
Oude ingang van de begraafplaats aan het Keern (datum onbekend)

Uw hulp a.u.b.

U kunt daaraan bijdragen door vriend te worden van de stichting. U ontvangt dan regelmatig informatie over ontwikkelingen op de begraafplaats via de (digitale) nieuwsbrief. U bent welkom op speciale activiteiten als lezingen, rondleidingen en u kunt ook zelf bijdragen leveren als vrijwilliger.

Meldt u aan als vriend en doneer

Daarnaast kunt u zich melden als vrijwilliger voor een schoonmaak-/ klusdag, die in overleg met de gemeente georganiseerd wordt. Als u ook op een andere manier een bijdrage wilt leveren, horen we dat natuurlijk graag.

De stichting is aangemerkt als een culturele ANBI-instelling en daar zijn fiscale voordelen voor donateurs verbonden.

Aanmelding

Ik meld mij aan als Vriend van de begraafplaats Keern

  • ... euro per jaar particulier (minimaal €15,-)
  • €250 euro eenmalige betaling particulier (Vriend voor het leven)
  • ... euro per jaar (zakelijk, minimaal €100 euro)

Ook is het mogelijk een eenmalige bijdrage over te maken.
Voorletters ........
Achternaam ........
Bedrijfsnaam ........
Adres ........
Postcode ........
Woonplaats ........
Telefoon(optioneel) ........
e-mail ........
Handtekening ........

Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging met een betalingsverzoek.
Via de nieuwsbrief (desgewenst voor niet-mailers een papieren versie) houden we u op de hoogte van de activiteiten.
Stuur de aanmelding naar vriendenkeern@hotmail.com of per post naar Schoener 1 1625 CT Hoorn.

Bank NL86 RABO 0344945154 t.n.v. penningmeester Stichting Vrienden begraafplaats Keern Hoorn.

Beleidsplan

2020-2023    (PDF, in nieuw scherm)

Akte oprichting

24 juli 2019    (PDF, in nieuw scherm)

Jaarverslag

2019    (PDF, in nieuw scherm)

2020    (PDF, in nieuw scherm)

2021    (PDF, in nieuw scherm)

2022    (PDF, in nieuw scherm)

Financieel overzicht

2019    (PDF, in nieuw scherm)

2020    (PDF, in nieuw scherm)

2021    (PDF, in nieuw scherm)

2022    (PDF, in nieuw scherm)

Bestuur

Bestuur Stichting Vrienden Keern    (PDF, in nieuw scherm)

 

Nieuwsbrieven

juli 2020    (PDF, in nieuw scherm)

oktober 2020    (PDF, in nieuw scherm)

december 2020    (PDF, in nieuw scherm)

april 2021    (PDF, in nieuw scherm)

augustus 2021    (PDF, in nieuw scherm)

september 2021    (PDF, in nieuw scherm)

december 2021    (PDF, in nieuw scherm)

Fotoalbum OMD 11-9-21 (PDF, in nieuw scherm)

Fotos 4 mei 2022 (PDF, in nieuw scherm)

februari 2022    (PDF, in nieuw scherm)

mei 2022    (PDF, in nieuw scherm)

september 2022    (PDF, in nieuw scherm)

december 2022    (PDF, in nieuw scherm)

maart 2023    (PDF, in nieuw scherm)

juni 2023    (PDF, in nieuw scherm)

oktober 2023    (PDF, in nieuw scherm)

NHD 8-11-2023    (PDF, in nieuw scherm)

december 2023    (PDF, in nieuw scherm)

 

Met dank aan de Gemeente Hoorn en Vereniging Oud Hoorn voor de illustraties.