Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: De Lutherse kerk te Hoorn -

De Lutherse kerk te Hoorn


Auteur
Jeeninga, Willeke
Uitgever
Publicatiestichting Bas Baltus
Jaar
1995
Prijs
€ 13,60


De Lutherse kerk in Hoorn dateert van 1628. In 1632 werd op het binnenterrein achter de Ramen en de Nieuwsteeg een schuilkerk gebouwd. Honderd jaar later bleek deze kerk bouwvallig en veel te klein voor de sterk groeiende Lutherse gemeente. De nieuwe Lutherse kerk, met de voorgevel aan de Ramen, kon in 1769 worden ingewijd. Aan weerszijden van de kerk werd een pastorie en een kosterswoning gebouwd. In de 19e en 20e eeuw werd het gebouw diverse malen opgeknapt en gerestaureerd, de restauratie in 1994 was de meest ingrijpende. In het rijk geillustreerde boek staan de verwikkelingen rond de bouw van de kerk centraal. Schrijfster Willeke Jeeninga beschrijft de architectuurgeschiedenis en belicht ook de sociale aspecten van de geschiedenis. Zij combineert de gegevens uit de archieven met een het verhaal over de geschiedenis van de Lutherse gemeente in de Hoorn. In de bijlagen de stambomen van een aantal families opgenomen. (tekst achterzijde boek).