Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn - Den Oudtgeworden Mensch, die men in dit huis laat woonen

Het Sint Jans Gasthuis te Hoorn

Den Oudtgeworden Mensch, die men in dit huis laat woonen


Auteur
Boschma-Aarnoudse, Mw. C.
Jaar
1998
Prijs
€ 22,45; zie Boekenpakket 3


Mw. C. Boschma- Aarnoudse beschrijft in het boek de bouw- en gebruiksgeschiedenis van het gbouw van de middeleeuwen tot heden. Peter Laan, de architect van de restauratie in 1993, behandelt deze restauratie. Hans de Vries, voorzitter van Kunstenaarsvereniging Hoorn en omstreken, beschrijft het huidige gebruik als expositieruimte. Bij de sloop van de, naast het Sint Jans Gasthuis gelegen huishoudschool is een archeologisch onderzoek gehouden dat wordt toegelicht door mevr. T. van der Walle-van der Woude. De gebeeldhouwde natuurstenen consoles worden door mevr. A. de Gooijer- Luiks beschreven aan de hand van middeleeuwse prenten. Het boek wordt besloten met een architectuur-historische beschouwing over gasthuizen in het algemeen en het Sint Jans Gasthuis in het bijzonder. Aan de hand van voorbeelden uit binnen- en buitenland weet de heer H. Zantkuijl een beeld te schetsen van de oorspronkelijke indeling en de veranderingen die het gebouw heeft ondergaan. (tekst achterzijde boek).