Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: De Michael van Westerblokker -

De Michael van Westerblokker


Auteur
Jonkhoff, Laura. Bijdragen van Nico Happé en Jan van der Heijden.
Uitgever
Publicatiestichting Bas Baltus in opdracht van Stichting Stadsherstel Hoorn
Jaar
2018
ISBN
978-90-76385-23-5
Prijs
€ 19,50


Aan de hoofdstraat van Westerblokker staat een eenvoudig maar stijlvol kerkgebouw. Honderdtwintig jaar lang heeft deze negentiende-eeuwse waterstaatskerk van architect Theo Molkenboer dienstgedaan als katholieke kerk van de Michaëlparochie van Westerblokker. Begin jaren zeventig van de vorige eeuw verhuisde de parochie naar nieuwbouw en de kerk werd openbaar verkocht tezamen met de naastgelegen pastorie.

Het kerkgebouw verloor zijn torenspits en werd in gebruik genomen als tapijthal. Vanaf de eeuwwisseling stond de voormalige Michaëlkerk leeg en raakte flink in verval. Restauratie was dan ook hard nodig toen Stichting Stadsherstel Hoorn het pand in 2013 kocht. De verdwenen torenspits werd gereconstrueerd en een omvangrijk restauratieplan werd opgesteld. Nu de restauratie is voltooid, begint ‘De Michaël’ aan een nieuw leven in de functie van bedrijfs- en kantoorruimte.

In dit rijk geïllustreerde boek zal niet alleen worden ingegaan op de bouw van de kerk, de verbouwingen en reparaties, de meest recente restauratie en de architect, maar ook de lange geschiedenis van de H. Michaëlparochie en de voortslepende twist tussen Wester- en Oosterblokker voorafgaand aan de bouw van de kerk komen uitgebreid aan bod. Tenslotte halen parochianen en inwoners van Westerblokker niet alleen herinneringen op aan het Roomse leven in het dorp van toen, maar vertellen ze vooral over ‘hun Michaëlkerk”.

Honderdtwintig jaar lang heeft de Michaëlkerk een belangrijke rol gespeeld in het leven van vrijwel alle katholieke inwoners van Westerblokker. Men werd er gedoopt, deed er de eerste communie, was er soms misdienaar, ging er vaak zijn leven lang meerdere keren per week naar de mis, trouwde er en werd begraven op het kerkhof achter de kerk. De generatie van na 1972, het jaar dat de parochie verhuisde naar een nieuw kerkgebouw in de Plantagebuurt, zal de voormalige Michaëlkerk wellicht vooral kennen als tapijtwinkel in een kerkgebouw met stompe toren of als leegstaand vervallen pand.

 

Laura Jonkhoff (Amsterdam 1986) studeerde Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, met als specialisatie Publieksgeschiedenis. Sinds 2011 is zij werkzaam als zelfstandig historicus / tekstschrijver en heeft zij diverse boeken over met name Hoornse monumentale panden gepubliceerd, zoals over De Waag en Villa Alewijn.