Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: Chronijk van de vermaarde Zee- en Koopstad Hoorn - Feyken Rijp 1706; Hoornse geschiedenis op CD Rom - digitale uitgave Met verklarende woordenlijst en eregalerij met toelichting

Chronijk van de vermaarde Zee- en Koopstad Hoorn

Feyken Rijp 1706; Hoornse geschiedenis op CD Rom - digitale uitgave Met verklarende woordenlijst en eregalerij met toelichting


Auteur
Samenstelling: Ben van Tartwijk
Uitgever
Stichting Oosterkerk in Hoorn
Jaar
2007
Prijs
€ 20,00


Hoorns oudste geschiedenis, zoals die in 1706 is opgetekend door Feyken Rijp, is met deze cd digitaal voor een breed publiek toegankelijk. Samensteller Ben van Tartwijk heeft onbekende en minder gangbare woorden in de kroniek van een toelichting voorzien. Daarnaast heeft hij een eregalerij van portretten van een aantal in de kroniek genoemde personen met een beschrijving samengesteld.
Een speciale zoekfunctie op jaartal maakt de kroniek van Feyken Rijp makkelijk toegankelijk. Ook is een speciale printversie opgenomen.
Om van de digitale Feyken Rijp gebruik te kunnen maken dient de computer aan de volgende minimum eisen te voldoen:
Windows 98 (of hoger) of Apple 9.2 (of hoger), browser (bijvoorbeeld MS Explorer, Firefox e.d.)
De printvesie is in PDF format.

(achterzijde cd rom cassette)
----------------------------------------------------
De geschiedenis van Hoorn is rijk en gevarieerd.

Dat zou best eens gevaarlijk kunnen zijn. Immers, wanneer u enige relatie met de stad bezit, met de mensen, met de uitstraling of met de vorm waarin de stad zich vertoont, dan rijst meteen ook de vraag:'Waar komt dat vandaan', 'Hoe is dat gegroeid en waarom is dat gebeurd'.

Het grote aantal leden van bijvoorbeeld de historische verenigingen is een aanwijzing voor de interesse in Hoorn, maar ook het grote aantal boeken en artikelen die over de geschiedenis van de stad zijn verschenen, zijn kenmerkend.

Daar is een nieuwe, digitale uitgave bijgekomen. Dat wil zeggen: gebruiksvriendelijk, makkelijk leesbaar en zeer informatief. Een heruitgave van de beroemde kroniek van Feyken Rijp uit het jaar 1706, in de taal van toen met verklaringen van nu. En juist dat gegeven is belangrijk, want elke tijd heeft zijn eigen geschiedschrijving. Sla de geschiedenisboekjes er maar eens op na. Een makkelijk voorbeeld hiervan is de manier waarop de koloniale geschiedenis van Nederland werd beschreven in de jaren dertig van de 20ste eeuw en in de jaren zeventig daarvan; een wereld van verschil. De nu ook in digitale vorm verkrijgbare kroniek van Feyken Rijp is zo'n geschiedenisboek.

Het geeft niet alleen zeer veel informatie over de historie van de stad en streek, maar ook en misschien wel veel meer, over hoe er in 1706 over de geschiedenis gedacht werd.
Hoe het wereldbeeld van toen was gevormd, lezen we uit de manier waarop deze Hoornse kroniekschrijver zijn geschiedenis aan ons voorlegt.
Het is gevaarlijk. Want U als lezer, zou best eens genteresseerd kunnen raken. Misschien zelfs gefascineerd. Pas op!

Voorwoord door: C.C. de Jong,
adjunct-directeur Westfies Museum

Deze uitgave is verzorgd door de Stichting Oosterkerk in Hoorn. De volledige opbrengst van de uitgave is bestemd voor het in stand houden van de Oosterkerk, die tegenwoordig als multifunctioneel centrum wordt gebruikt.