Meer dan een eeuw actief voor Hoorns erfgoed

Winkelassortiment

Het winkelassortiment vindt u op ons verenigingsadres: Onder de Boompjes 22, meer informatie vindt u hier

Winkelartikel: 45 jaar Emancipatie Hoorn -

45 jaar Emancipatie Hoorn


Auteur
Huisman, N.
Uitgever
Publicatie Stichting Bas Baltus
Jaar
2022
Prijs
€ 3,50


Over emancipatie is het laatste woord nog niet gezegd. De oplevende belangstelling voor emancipatie in brede zin, voor diverse doelgroepen en hedendaagse thema’s zoals diversiteit en inclusiviteit heeft de werkgroep Emancipatie Hoorn geïnspireerd om in 2022 verleden en heden van de emancipatiebeweging met elkaar in verbinding te brengen.

 

Er komt een speelse en ontspannende bijeenkomst in de schouwburg in september 2022 om het verhaal van emancipatie en van het Vrouwenhuis, gestart in 1977, weer in herinnering te brengen en de verbinding te leggen naar het heden.

Dan zal ook een themanummer over de geschiedenis van 45 jaar emancipatiebeweging in Hoorn verschijnen, een speciale uitgave van de Publicatiestichting Bas Baltus, het verhaal van een (ludieke) strijd, brandstichting, solidariteit, kraken, scholing, economische zelfstandigheid en vooral mondig wordende vrouwen.

 

Het rijk geïllustreerde magazine telt ongeveer 40 pagina’s. De verwachte verschijningsdatum is september. Daarover zal in de kranten en op de website van Oud Hoorn worden bericht.

Bij voorintekening bedraagt de prijs van het magazine €2,50; daarna €3,50. U kunt intekenen via de website van Oud Hoorn zie Nieuwe uitgave PSBB 45 jaar Emancipatie of door een mailtje te sturen naar psbbhoorn@hotmail.com met vermelding van naam en telefoonnummer en gelijktijdig overmaken van €2,50 naar IBAN NL 56 RABO  0329 7027 26 t.n.v. PSBB Hoorn.

 

Vragen over het magazine graag via psbbhoorn@hotmail.com of telefonisch 0229 275300 (Rita Lodde). Na verschijnen kunt u uw exemplaar ophalen bij de jubileumviering in september of bij Oud Hoorn, Onder de Boompjes 22.